داروخانه آنلاین هلث اید http://healthaid.irداروخانه آنلاین هلث اید faداروخانه آنلاین هلث اید http://healthaid.ir/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttp://healthaid.ir162130داروخانه آنلاین هلث اید Copyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 کپسول هیرویت (30 عدد) http://healthaid.ir/product/کپسول-هیر-ویت-هلث اید <img src='./Administrator/files/ProductPic/HairVit.jpg' height='100' width='100' /><p><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; font-weight: 400; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em; color: #333e48; text-align: justify;"><strong><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ویژگی های کپسول هیر ویت هلث اید</span></strong></h2> <ul style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; list-style: none; line-height: 2em; color: #686c6f; font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">منبع غنی از ویتامین&zwnj;های گروه B و اسیدهای آمینه&zwnj;های ضروری</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مناسب برای بیماران مبتلا به سلیاک و عدم تحمل لاکتوز</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">فاقد هرگونه رنگ مصنوعی، طعم دهنده و نگهدارنده</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">کمک به فولیکول مو برای تقویت و درخشندگی مو</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">جلوگیری از ریزش مو، تقویت مو</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">کمک به تامین سلامت پوست</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">تامین مواد معدنی مورد نیاز مو</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">افزایش ضخامت تارهای مو</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">کمک به بهبود زخم&zwnj;ها</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">تقویت سیستم ایمنی</span></li> </ul> <p><span style="color: #333333; font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</span></p></p><hr/> Sunday, December 15, 2019 کپسول بیوتی هلث 1000 میکروگرم هلث اید( 30 عدد) http://healthaid.ir/product/کپسول-بیوتی-هلث <img src='./Administrator/files/ProductPic/01-3.jpg' height='100' width='100' /><p><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; font-weight: 400; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em; color: #333e48; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">ویژگی&zwnj;های کپسول بیوتی هلث 1000 میکروگرم هلث اید</span></strong></h2> <ul style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; list-style: none; line-height: 2em; color: #686c6f; font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">کمک به کاهش ریزش مو، ضخیم شدن موهای نازک شده، افزایش حجم و درخشندگی آنها</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">کمک به افزایش استقامت ناخن&zwnj;ها و جلوگیری از شکسته شدن آنها</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">کمک به حفظ سلامت پوست</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">افزایش انرژی بدن</span></li> </ul></p><hr/> Saturday, December 14, 2019 قرص لیورکر هلث اید http://healthaid.ir/product/قرص-لیورکر-هلث-اید <img src='./Administrator/files/ProductPic/liver care-60.jpg' height='100' width='100' /><p><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; font-weight: 400; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em; color: #333e48; text-align: justify;"><strong><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ویژگی های قرص لیورکر هلث اید</span></strong></h2> <ul style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; list-style: none; line-height: 2em; color: #686c6f; font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 12px;"> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">ترکیبات کاملا گیاهی، تهیه شده از بهترین گیاهان سودمند در بهبود سلامت و عملکرد کبد</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">مناسب برای بیماران مبتلا به دیابت، پرفشاری خون، سلیاک و عدم تحمل به لاکتوز</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">حفظ سلامت و عملکرد طبیعی کبد در زنان و مردان</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">فاقد هرگونه نگه دارنده، رنگ مصنوعی و طعم دهنده</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">ممانعت از تجمع و رسوب چربی ها در کبد</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">درمان آسیب های ناشی از سمیت کبد</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">&nbsp;مناسب برای گیاهخواران</span></li> </ul></p><hr/> Saturday, December 14, 2019 کپسول فست ران هلث اید( ۱۵ عدد) http://healthaid.ir/product/کپسول-فست-ران <img src='./Administrator/files/ProductPic/160-6636.png' height='100' width='100' /><p><ul style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; list-style: none; line-height: 2em; color: #686c6f; font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 12px;"> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"> <h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; font-weight: 400; line-height: 1.8em; color: #333e48;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong>ویژگی های کپسول فست ران هلث اید</strong></span></h2> <ul style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; list-style: none; line-height: 2em;"> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">بهبود تحرک، افزایش یکپارچگی و انعطاف پذیری غضروف</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">حاوی 300 میلی گرم عصاره غیر صابونی اوکادو و سویا</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">کمک به درمان درد و التهاب ناشی از آرتروز</span></li> </ul> </li> </ul></p><hr/> Saturday, December 14, 2019 کپسول ژلاتینی امگا 3 بدون جیوه (30 عدد) http://healthaid.ir/product/کپسول-ژلاتینی-امگا-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/omega 3 blister.jpg' height='100' width='100' /><p><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; font-weight: 400; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em; color: #333e48; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong>ویژگی های کپسول ژلاتینی امگا 3 بدون جیوه (OPD Pharma)</strong></span></h2> <ul style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; list-style: none; line-height: 2em; color: #686c6f; font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">کاهش خطرات بیماری&zwnj;های قلب و عروق به ویژه در اشخاص با سابقه سکته</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">موثر در بیماری&zwnj;های التهابی به دلیل کاهش تولید سایتوکاین&zwnj;های التهابی</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">منبع خوبی از اسیدهای چرب اشباع شده برای حفظ سلامتی بدن</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">موثر در کاهش قوه ادراک و دمانس (زوال عقل) و تقویت حافظه</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">کاهنده تری گلیسیرید و تنظیم کننده کلسترول</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">کاهش التهابات به خصوص التهاب مفصل</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">کمک به تنظیم فشار خون</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">تقویت سیستم ایمنی</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, December 14, 2019 کپسول سیبرجین 2500 میلی گرم http://healthaid.ir/product/کپسول-سیبرجین <img src='./Administrator/files/ProductPic/sibergin.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span>حاوی عصاره جینسنگ</span></span></p> <p><span>سرشار از آنتی اکسیدان</span></p> <p><span> تقویت قوای جسمی و کاهش خستگی</span></p> <p><span>هر بسته حاوی 30 عدد کپسول ژلاتینی سایبرجین</span></p></p><hr/> Tuesday, January 21, 2020 کپسول موبی اکتیو (30 عدد) http://healthaid.ir/product/کپسول-موبی-اکتیو <img src='./Administrator/files/ProductPic/mobiactive.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-line; background-color: #f9fafc;">ویژگی های کپسول موبی اکتیو (OPD Pharma)</span></strong></p> <p><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-line; background-color: #f9fafc;">کاهش دردهای عضلانی، مفصلی و حفظ انعطاف پذیری مفاصل، ماهیچه ها و تاندون ها</span></p></p><hr/> Saturday, December 14, 2019 مخمر آبجو هلث اید (60 عدد) http://healthaid.ir/product/مخمر-آبجو <img src='./Administrator/files/ProductPic/brewers yeast 240.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="white-space: pre-line; background-color: #f9fafc;">ویژگی قرص مخمر آبجو</span></span></span></strong></p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-line; background-color: #f9fafc;">منبع غنی از ویتامین های گروه</span><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-line; background-color: #f9fafc;"> B، اسیدهای آمینه و مواد معدنی</span></p></p><hr/> Saturday, December 14, 2019 کپسول ویگورکسین http://healthaid.ir/product/کپسول ویگورکسین <img src='./Administrator/files/ProductPic/DSC_2183.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #000000;"><span style="white-space: pre-line; background-color: #f9fafc;">ویژگی کپسول ویگورکسین&nbsp;</span></span></strong></p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #000000;"><span style="white-space: pre-line; background-color: #f9fafc;">- افزایش سطح تستوسترون - افزایش قوای جنسی و سلامت جنسی آقایان - بهبود ناتوانی جنسی آقایان</span></span></p></p><hr/> Saturday, December 14, 2019 قرص کلمگزینک هلث اید (۹۰ عدد) http://healthaid.ir/product/قرص-کلمگزینک- <img src='./Administrator/files/ProductPic/0028944_0.jpg' height='100' width='100' /><p><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; font-weight: 400; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em; color: #333e48; text-align: justify;"><strong><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ویژگی های&nbsp;<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" lang="FA" dir="RTL">قرص کلمگزینک هلث اید</span></span></strong></h2> <ul style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; list-style: none; line-height: 2em; color: #686c6f; font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 12px;"> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">افزایش دهنده جذب کلسیم، فسفر و ویتامین C</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مستحکم کننده استخوان ها و دندان</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">جلوگیری و درمان پوکی استخوان</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;عدم رسوب در کلیه</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></li> </ul></p><hr/> Wednesday, December 11, 2019 قرص کلمگزینک هلث اید (6۰ عدد) http://healthaid.ir/product/قرص-کلمگزینک-هلث-اید <img src='./Administrator/files/ProductPic/calmagzinc.jpg' height='100' width='100' /><p><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; font-weight: 400; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em; color: #333e48; text-align: justify;"><strong><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ویژگی های&nbsp;<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" lang="FA" dir="RTL">قرص کلمگزینک هلث اید</span></span></strong></h2> <ul style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; list-style: none; line-height: 2em; color: #686c6f; font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 12px;"> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">افزایش دهنده جذب کلسیم، فسفر و ویتامین C</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مستحکم کننده استخوان ها و دندان</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">جلوگیری و درمان پوکی استخوان</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;عدم رسوب در کلیه</span></li> </ul></p><hr/> Wednesday, December 11, 2019 کپسول نتل( 30 عدد) http://healthaid.ir/product/کپسول-نتل <img src='./Administrator/files/ProductPic/DSC_3358-min.jpg' height='100' width='100' /><p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 5px 0px; color: #3e485c; font-family: yekan, arial; font-size: 13px; text-align: start; list-style: none !important;"> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;"> <h2 style="width: 299.75px; text-align: justify; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; font-size: 13px; color: #333e48; white-space: normal; background-color: #fefefe; outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-weight: 400; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong>ویژگی های کپسول نتل (OPD pharma)</strong></span></h2> </li> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;">حاوی عصاره ریشه گزنه کمک به بهبود هیپرپلازی خوش خیم پروستات ( BPH ) سلامت پروستات کاهش دردهای عضلانی کاهش قند خون و فشار خون</li> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;">فاقد شکر ، نمک، رنگ مصنوعی و طعم دهنده ها</li> </ul></p><hr/> Saturday, December 14, 2019 قطره ویتامین آ + د3 http://healthaid.ir/product/قطره-ویتامین-آ-د3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/A+D3.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span>ویژگی قطره&nbsp;</span><span><span>ویتامین آ + د3 (OPD pharma)</span></span></strong></p> <p><span>کمک به حفظ سیستم ایمنی کودکان</span></p></p><hr/> Wednesday, April 8, 2020 قرص ید و فولیک اسید( ۳۰ عدد) http://healthaid.ir/product/قرص-ید-و-فولیک-اسید <img src='./Administrator/files/ProductPic/0034345_0.jpg' height='100' width='100' /><p><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; font-weight: 400; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em; color: #333e48; text-align: justify;"><strong><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 10pt; color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ویژگی&zwnj;های قرص ید و فولیک اسید (OPD Pharma)</span></strong></h2> <ul style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; list-style: none; line-height: 2em; color: #686c6f; font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 10pt; color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">حاوی ید موثر در افزایش هوش جنین و کمک به رشد مو، ناخن، پوست و دندان مادران</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 10pt; color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">حاوی فولیک اسید موثر در پیشگیری از کم خونی مادر و جنین</span></li> </ul></p><hr/> Wednesday, December 11, 2019 قرص ویتامین دی هلث اید (30 عدد) http://healthaid.ir/product/قرص-ویتامین-دی <img src='./Administrator/files/ProductPic/01.jpg' height='100' width='100' /><p><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; font-weight: 400; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em; color: #333e48; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong>ویژگی&zwnj;های قرص ویتامین دی هلث اید</strong></span></h2> <ul style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; list-style: none; line-height: 2em; color: #686c6f; font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">عملکرد صحیح سیستم ایمنی بدن</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">جلوگیری از پوکی استخوان</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">افزایش جذب کلسیم</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">تقویت استخوان</span></li> </ul></p><hr/> Tuesday, December 10, 2019 قرص تین ویتال هلث اید( 30 عدد) http://healthaid.ir/product/قرص-تین-ویتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/teenvital 2.jpg' height='100' width='100' /><p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 5px 0px; color: #3e485c; font-family: yekan, arial; font-size: 13px; text-align: start; list-style: none !important;"> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #000000;"><strong>ویژگی قرص تین ویتال هلث اید<span style="text-align: start; white-space: normal; background-color: #eff2f7;">&nbsp;</span></strong></span></li> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #000000;">افزایش انرژی بدن</span></li> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #000000;"> کمک به حفظ غشای سلولی </span></li> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #000000;"><span>کمک&nbsp;</span>به تشکیل استخوان، پروتئین ها و هورمون رشد </span></li> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #000000;">&nbsp;کمک به ساخت عضلات و رگ های خونی</span></li> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #000000;">&nbsp;</span></li> </ul></p><hr/> Wednesday, January 22, 2020 ویتامین ای 600 واحد http://healthaid.ir/product/ویتامین-ای-600-واحد <img src='./Administrator/files/ProductPic/vita E 600.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ویژگی کپسول&nbsp;ویتامین ای 600 واحد</strong></p> <p>حفظ سلامت قلب</p> <p>حمایت از سلامت گلبول های قرمز</p> <p>تغذیه پوست</p> <p>با منشا طبیعی</p></p><hr/> Saturday, December 14, 2019 قرص دی-ویت اکتیو هلث اید( ۳۰ عدد) http://healthaid.ir/product/دی-ویت-اکتیو <img src='./Administrator/files/ProductPic/DayVit-Active.jpg' height='100' width='100' /><p><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; font-weight: 400; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em; color: #333e48; white-space: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;">ویژگی های قرص دی-ویت اکتیو هلث اید:</span></strong></span></h2> <ul> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">فاقد مخمر، گلوتن، گندم، سویا، فرآورده های لبنی، رنگ های مصنوعی، نگهدارنده ها و طعم دهنده ها</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">کمک به تامین کننده 100% نیاز روزانه به کلیه ویتامین های مورد نیاز بدن</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"></li> </ul> <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">تأمین کننده مواد معدنی و اسید آمینه های ضروری بدن</span></p> <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">حاوی ترکیبات موثر گیاهی</span></p> <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مناسب گیاهخواران</span></p></p><hr/> Tuesday, December 10, 2019 کپسول پروستاویتال (30 عدد) http://healthaid.ir/product/کپسول-پروستاویتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/کپسول-پروستاویتال-هلث-اید-30-عددی.jpg' height='100' width='100' /><p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 5px 0px; color: #3e485c; font-family: yekan, arial; font-size: 13px; text-align: start; list-style: none !important;"> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: small;"><strong>ویژگی کپسول پروستاویتال هلث اید</strong></span></li> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: small;">ترکیب کاملاً طبیعی و ویژه جهت کمک به سلامت پروستات</span></li> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: small;">کمک به بهبود سلامت سیستم ادراری</span></li> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: small;">&nbsp;کمک به بهبود وضعیت جنسی آقایان</span></li> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: small;">&nbsp;مناسب برای بیماران مبتلا به دیابت و عدم تحمل به لاکتوز</span></li> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: small;">&nbsp;فاقد هر گونه رنگ مصنوعی، نگهدارنده و طعم دهنده</span></li> </ul></p><hr/> Saturday, December 14, 2019 کپسول ژلاتینی امگازون http://healthaid.ir/product/کپسول-ژلاتینی-امگازون <img src='./Administrator/files/ProductPic/omegazon.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="field-item even"><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">ویژگی&nbsp;کپسول ژلاتینی امگازون هلث اید (30 عددی)</span></strong></div> <div class="field-item even">&nbsp;</div> <div class="field-item even">-&nbsp; کمک به سلامت سیستم قلبی عروقی</div> <div class="field-item odd">&nbsp;- درمان کمکی در هیپرتری گلیسریدمی</div> <div class="field-item even">-&nbsp; تکامل سیستم عصبی در جنین و نوزادان</div> <div class="field-item odd">-&nbsp; موثر در بیماری های التهابی (بهبود علائم لوپوس، آرتریت روماتوئید و اندومتریوز و ...)</div> <div class="field-item even">-&nbsp; بهبود علائم آسم</div> <div class="field-item odd">-&nbsp; موثر در بهبود بیماری رینود، اگزما و پسوریازیس</div> <div class="field-item even">-&nbsp; موثر در کاهش علائم دمانس (زوال عقل)</div> <div class="field-item odd">-&nbsp; موثر در بهبود علائم افسردگی و سایر اختلالات نورولوژیک</div> <div class="field-item even">-&nbsp; بهبود بالینی کولیت اولسراتیو</div></p><hr/> Monday, January 27, 2020 آهن بیسگلیسینات(30 عدد) http://healthaid.ir/product/آهن-بیسگلیسینات <img src='./Administrator/files/ProductPic/iron 2.jpg' height='100' width='100' /><p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 5px 0px; color: #3e485c; font-family: yekan, arial; font-size: 13px; text-align: start; list-style: none !important;"> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;"><span style="color: #000000;"><strong>ویژگی قرص آهن بیسگلیسینات هلث اید&nbsp;</strong> &nbsp;</span></li> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;"><span style="color: #000000;">آهسته رهش Prolonged Release</span></li> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;"><span style="color: #000000;">ترکیب ویژه آهن به دلیل ملح بیس گلیسینات</span></li> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;"><span style="color: #000000;">حاوی ویتامین C برای جذب بیشتر</span></li> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;"><span style="color: #000000;">مناسب برای گیاهخواران</span></li> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;"><span style="color: #000000;">مناسب برای بیماران مبتلا به سلیاک ، عدم تحمل به لاکتوز، دیابت</span></li> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;"><span style="color: #000000;">فاقد هر گونه رنگ مصنوعی، طعم دهنده و نگهدارنده</span></li> <li class="productExtera2" style="box-sizing: border-box; white-space: pre-line !important; line-height: 24px; font-size: 14px; position: relative; padding-right: 15px;"><span style="color: #000000;">کمترین عوارض گوارشی</span></li> </ul></p><hr/> Saturday, December 14, 2019 شربت برون کلد http://healthaid.ir/product/شربت-برون-کلد <img src='./Administrator/files/ProductPic/-برون-کلد-هلث-اید-200-میلی-لیتر-550x550.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #333333; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">شربت برون کلد هلث اید، دارای مواد فعال و موثری است که برای از بین بردن علائم سرماخوردگی و آنفولانزا مانند سرفه، آبریزش بینی، سردرد، زکام و درد عضلانی مفید است.&nbsp;</span></p></p><hr/> Tuesday, December 10, 2019 پودر کراتین او پی دی فارما 200 گرم http://healthaid.ir/product/پودر-کراتین- <img src='./Administrator/files/ProductPic/creatine.jpg' height='100' width='100' /><p><h2><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">ویژگی های پودر کراتین او پی دی فارما</span></h2> <ul> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">موثر در بهبود عملکرد در ورزش&zwnj;های توام با شروع سریع</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">حاوی 5 گرم کراتین منوهیدرات در هر اسکوپ</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">تحریک ساخت پروتئین عضلانی</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">افزایش کارایی و استقامت بدن</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">افزایش محتوای کراتین عضله</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">افزایش قدرت عضلات</span></li> </ul> <p><span>&nbsp;</span></p></p><hr/> Wednesday, April 8, 2020 ال آرژنین 1000 میلی گرم هلث اید ( 60 عددي ) http://healthaid.ir/product/ال-آرژنین-60-عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/l-arginine 1000 60Tab.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li style="text-align: left;"> <h2 style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong>ویژگی های قرص ال آرژنین هلث اید</strong></span></h2> </li> <li>کمک به عضله سازی</li> <li>حفظ تراکم ماهیچه ها</li> <li>تقویت سیستم ایمنی بدن</li> <li>کمک به ریکاوری بدن بعد از فعالیت های ورزشی</li> <li>پیش ساز نیتریک اکساید به منظور بهبود قوای جنسی</li> </ul></p><hr/> Monday, April 6, 2020 نیکوراندیل10 او پی دی فارما http://healthaid.ir/product/نیکوراندیل <img src='./Administrator/files/ProductPic/nicorandil 10.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ویژگی های قرص نیکوراندیل&nbsp;<strong><span>( OPD Pharma)</span></strong></strong></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span class="fontstyle0">گشاد کننده عروق</span></li> <li>پیشگیری و درمان آنژین صدری</li> </ul></p><hr/> Wednesday, April 8, 2020 ویتامین آ، د3 و ث http://healthaid.ir/product/ویتامین_آ_ د3_ ث <img src='./Administrator/files/ProductPic/قطره-ویتامین-دی3-02-800x800 (1).jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="background-color: #eff2f7; text-align: start;">ویژگی قطره&nbsp;</span><span style="background-color: #eff2f7; text-align: start; word-spacing: -1px;">ویتامین آ، د3 و ث (OPD Pharma)</span></span></strong></span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start; background-color: #eff2f7;">&nbsp;</span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-line; background-color: #f9fafc;">کمک به حفظ سیستم ایمنی کودکان</span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-line; background-color: #f9fafc;">30 میلی لیتر</span></p></p><hr/> Monday, January 27, 2020 ال آرژنین 1000 میلی گرم هلث اید ( 30 عددي ) http://healthaid.ir/product/ال-آرژنین-1000-میلی-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/l-arginine 1000 30Tab.jpg' height='100' width='100' /><p><h2><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ویژگی های قرص ال آرژنین هلث اید</span></h2> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span>کمک به عضله سازی</span></li> <li>حفظ تراکم ماهیچه ها</li> <li><span> تقویت سیستم ایمنی بدن</span></li> <li><span>کمک به ریکاوری بدن بعد از فعالیت های ورزشی</span></li> <li><span>پیش ساز نیتریک اکساید به منظور بهبود قوای جنسی</span></li> </ul></p><hr/> Monday, April 6, 2020 ایکسوویت فورت (30 عددی) http://healthaid.ir/product/ایکسوویت-فورت-هلث-اید <img src='./Administrator/files/ProductPic/xovitforte.jpg' height='100' width='100' /><p><h2><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ویژگی های قرص ایکسوویت هلث اید</strong></span></h2> <ul style="list-style-type: circle;"> <li>غنی از ویتامین های ضروری، مواد معدنی و اسیدهای آمینه</li> <li>تقویت قوای جنسی و جسمی</li> <li>افزایش میل جنسی</li> <li>کمک به رفع خستگی و استرهاس ذهنی</li> </ul></p><hr/> Monday, April 6, 2020 قرص بیوتین هلث اید http://healthaid.ir/product/قرص-بیوتین-هلث-اید <img src='./Administrator/files/ProductPic/biotin-tab.jpg' height='100' width='100' /><p><ul style="list-style-type: circle;"> <li><span>کمک به سلامت پوست، مو و ناخن</span></li> <li><span>بهبود رشد مو و ناخن</span></li> </ul></p><hr/> Monday, April 6, 2020 کپسول کورکومکس هلث اید (۳۰ عدد) http://healthaid.ir/product/کپسول-کورکومکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/160-6347.jpg' height='100' width='100' /><p><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; font-weight: 400; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em; color: #333e48; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong>ویژگی های کپسول کورکومکس هلث اید</strong></span></h2> <ul style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; list-style: none; line-height: 2em; color: #686c6f; font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">- آنتی اکسیدان و پیشگیری از انواع سرطان</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">- درمان بیماری&zwnj;های مفاصل و آرتروز</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">- کاهش درد و التهاب مفاصل</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">- ضد التهاب و ضد درد</span></li> </ul></p><hr/> Tuesday, December 10, 2019 کپسول سلدرین( 30 عدد) http://healthaid.ir/product/کپسول-سلدرین <img src='./Administrator/files/ProductPic/160-6596-2.jpg' height='100' width='100' /><p><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; font-weight: 400; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em; color: #333e48;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong>ویژگی های کپسول سلدرین 350 میلی گرم هلث اید</strong></span></h2> <ul style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; list-style: none; line-height: 2em; color: #686c6f; font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 12px;"> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000000;">کمک به سلامت استخوان و مفاصل</span></strong></span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000000;">کاهش درد مفاصل در سالمندان</span></strong></span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000000;">بهبود انعطاف پذیری و تحرک</span></strong></span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000000;">تقویت مفاصل و غضروف ها</span></strong></span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000000;">کمک به بهبود روماتیسم</span></strong></span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000000;">کمک به درمان&nbsp;آرتروز<a style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #337ab7; transition: all 0.3s ease 0s; text-decoration-line: none; background-color: transparent;" href="https://mosbatesabz.com/mag/articles/supplement-types/what-are-the-treatments-for-osteoarthritis"><span style="color: #000000;"><br /></span></a></span></strong></span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000000;">ضد التهاب</span></strong></span></li> </ul></p><hr/> Tuesday, December 10, 2019 ویتامین ث ماکسیمم پاور(1000 میلی گرم) http://healthaid.ir/product/ویتامین-ث-ماکسیمم-پاور <img src='./Administrator/files/ProductPic/vitamin C 1000-30 cap.jpg' height='100' width='100' /><p><p>مشخصات&nbsp; کپسول ویتامین ث&nbsp; 1000 میلی گرم (OPD Pharma)</p> <p><span style="color: #3e485c; font-family: yekan, arial; font-size: 13px; text-align: start; background-color: #eff2f7;">&nbsp;</span></p> <p><span style="color: #3e485c; font-family: yekan, arial; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: #f9fafc;">کپسول ویتامین ث با دارا بودن خاصیت آنتی اکسیدانی به حمایت از سیستم ایمنی و خنثی کردن رادیکال های آزاد در بدن کمک می کند.</span></p></p><hr/> Wednesday, December 11, 2019 کپسول تیستیلین( 30 عدد) http://healthaid.ir/product/کپسول-تیستیلین <img src='./Administrator/files/ProductPic/thistilyn.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-line; background-color: #f9fafc;">&nbsp;</span></p> <p><strong><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-line; background-color: #f9fafc;">مشخصات کپسول تیستیلین( OPD Pharma)</span></strong></p> <p><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-line; background-color: #f9fafc;">محافظت کننده کبد در برابر سموم فاقد شکر ، نمک، رنگ مصنوعی و طعم دهنده ها</span></p></p><hr/> Wednesday, December 11, 2019 قرص پرگنازون هلث اید (۳۰ عددی) http://healthaid.ir/product/قرص-پرگنازون-هلث-اید <img src='./Administrator/files/ProductPic/0026692_0.jpg' height='100' width='100' /><p><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; font-weight: 400; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em; color: #333e48; text-align: justify;"><strong><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">ویژگی های قرص پرگنازون هلث اید</span></strong></h2> <ul style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; list-style: none; line-height: 2em; color: #686c6f; font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 12px;"> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">تامین کننده مواد مغذی مورد نیاز در دوران بارداری و شیردهی</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">جلوگیری از مشکلات ناشی از کمبود مواد مغذی در جنین</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"></li> </ul></p><hr/> Saturday, December 14, 2019 قرص کلسیم سیترات 1000میلی گرمی http://healthaid.ir/product/قرص-کلسیم-سیترات <img src='./Administrator/files/ProductPic/calcium citrate.jpg' height='100' width='100' /><p><p style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSans; margin: 0px 0px 1em; line-height: 1.4285em; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-size: 14px; text-align: start;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">قرص کلسیم سیترات 1000میلی گرمی (OPD Pharma)</span></p> <p style="box-sizing: inherit; font-family: IRANSans; margin: 0px 0px 1em; line-height: 1.4285em; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-size: 14px; text-align: start;">کمک به سلامت استخوان</p></p><hr/> Wednesday, December 11, 2019 کپسول روغن گل مغربی هلث اید (۳۰ عدد) http://healthaid.ir/product/کپسول-روغن-گل-مغربی <img src='./Administrator/files/ProductPic/0028583_0.jpg' height='100' width='100' /><p><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; font-weight: 400; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em; color: #333e48; text-align: justify;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ویژگی های کپسول روغن گل مغربی هلث اید</span></h2> <ul style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; list-style: none; line-height: 2em; color: #686c6f; font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 12px;"> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">از بین برنده درد ناشی از تغییرات هورمونی در پستان ها در چرخه ماهانه خانم ها</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">افزایش دهنده عملکرد عصبی و مناسب برای نوروپاتی دیابتی</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مناسب برای مقابله با سندرم پیش از قاعدگی (PMS)</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">کمک کننده به درمان التهابات پوستی (پسوریازیس)</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مناسب برای آرتریت روماتوئید</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;موثر در علائم یائسگی</span></li> </ul></p><hr/> Wednesday, December 11, 2019 کپسول مگا ویژن هلث اید( 30 عدد) http://healthaid.ir/product/کپسول-مگا-ویژن <img src='./Administrator/files/ProductPic/160-6851-1.jpg' height='100' width='100' /><p><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; font-weight: 400; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em; color: #333e48; text-align: justify;">ویژگی های کپسول مگا ویژن هلث اید</h2> <ul style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; list-style: none; line-height: 2em; color: #686c6f; font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;">بهبود وضعیت بیماران مبتلا به کاتاراکت چشم</li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;">مناسب افراد مبتلا به رتینوپاتی دیابتی</li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;">تقویت بینایی و حفظ سلامت چشم</li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;">کاهش خستگی چشم</li> </ul></p><hr/> Saturday, December 14, 2019 قرص ویتامین ب۱۲ هلث اید (۵۰ عدد) http://healthaid.ir/product/قرص-ویتامین-ب-۱۲ <img src='./Administrator/files/ProductPic/160-6563.jpg' height='100' width='100' /><p><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; font-weight: 400; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em; color: #333e48; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong>ویژگی های قرص ویتامین ب۱۲ ( ۱۰۰۰ میکروگرم)&nbsp;</strong></span></h2> <ul style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; list-style: none; line-height: 2em; color: #686c6f; font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">کمک به تشکیل گلبول های قرمز خون</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">حفظ و بهبود عملکرد سیستم عصبی</span></li> <li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">منبع قوی ویتامین ب 12</span></li> </ul></p><hr/> Wednesday, December 11, 2019 کپسول ملاتونین (30 عدد) http://healthaid.ir/product/کپسول-ملاتونین <img src='./Administrator/files/ProductPic/melatonin.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #000000;">ویژگی های&nbsp;کپسول ملاتونین (OPD Pharma)</span></strong></p> <p><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre-line; background-color: #f9fafc;">کمک به تنظیم چرخه خواب و بیداری&nbsp;</span></p></p><hr/> Wednesday, December 11, 2019